Informace pro občany

Polní cesty a protierozní meze – k.ú. Dolní Bobrová

Polní cesty a protierozní meze – k.ú. Dolní Bobrová

Investor:                    Česká republika - Státní pozemkový úřad pro Vysočinu

Zhotovitel:                 Firesta – Fišer Brno

Termín dokončení:      30.11.2018

Číst dál...

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová                                                       

Název akce (projektu):Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Poskytovatel dotace:                   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Číst dál...

Přednáška Jiřího Padevěta "Jaro a léto 1945 - násilí v českých zemích"

Městys Bobrová a Farnost Bobrová Vás zvou do Kavárny v Bobrové na přednášku

Jiřího Padevěta

"Jaro a léto 1945 - násilí v českých zemích".


Přednáška se uskuteční 11.9.2018 v 17:00 hodin v Sokolovně v Bobrové.
Vstupné dobrovolné.

Jiří Padevět je český spisovatel, knihkupec a nakladatel. V roce 2014 získal cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou. Za stejnou publikaci obdržel i ocenění Slovník roku 2013. Na Stream.cz uvádí pořad Krvavá léta.

Kontrola komínů.

V našem městyse bude pan kominík Limberg pro zájemce hromadně provádět každoroční kontrolu a čištění komínů před zimní sezónou. Zájemci o tuto službu nechť se nahlásí na účtárně městyse Bobrová tel. 566 673 910.

Kontrola a čistění komínů proběhne v týdnu od 17. 9. 2018. . Pořadí kontrolovaných objektů si určí pan kominík sám. V případě dotazů kontaktujte pana Limberga na tel: 728 776 823.

Nezapomeňte: Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.320/2015 Sb. a novém prováděcím předpisu – vyhlášce č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinových cest. Zníž vyplívá, že kontrolu komínů je potřeba provést minimálně jednou ročně odborně způsobilou osobou - kominíkem.

Číst dál...

Back to Top