Informace pro občany

Výdejna léků Bobrová

Výdejna léků Bobrová bude v pátek 24.8.2018 z důvodu dovolené MUDr.Kozárové UZAVŘENA

Výstraha ČHMÚ - Nebezpečí požáru

V důsledku dlouhodobého sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod.

Doporučení: V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Ordinace MUDr. Kozárové oznamuje

Ordinace MUDr. Kozárové oznamuje že ve středu 22. 8. 2018 bude ordinace otevřena pouze od 8.00 do 10.00 pro akutní případy a dále od 23. 8. do 24. 8. 2018 bude ordinace uzavřena z důvodu dovolené.

Číst dál...

kampaň na podporu obětí trestného činu

Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu

Číst dál...

Back to Top