Informace pro občany

Oznámení

Dne 4.5.2018 v 10:00 hod. bude ukončena úplná uzavírka silnice I/37 v obci Křižanov, v úseku čerpací stanice EuroOil. Provoz bude obnoven v obou směrech bez jakéhokoliv omezení.

 

Skládka za Agrokopem ZRUŠENA

Žádáme občany, aby již neukládali odpad – posekanou trávu a větve – za areál Agrokopu na Dolní Bobrové.  Skládka zde byla zrušena a pozemek bude zemědělsky využíván.

 

Potulování  psů

Na základě četných stížností občanů si Vás také dovolujeme upozornit na soustavné potulování  psů po vesnici. Vzhledem k tomu, že se občané obávají  o svoje zdraví a zdraví svých dětí, žádáme majitele psů o zamezení volného pohybu jejich psa.

Obecní vyhláška zakazuje volné pobíhání psů na veřejně přístupných místech. Psi se mohou pohybovat pouze na vodítku označeni kontrolní známkou a dle potřeby náhubkem. Psi nesmí znečišťovat veřejné prostranství, chodníky, veřejnou zeleň apod. Případné znečištění je majitel psa povinen neprodleně odstranit.

Odečty elektroměrů

Společnost E.ON Energie, a.s. oznamuje občanům, že ve středu 9.5.2018 a čtvrtek 10.5.2018 se budou provádět odečty elektroměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k elektroměrům nebo aby zanechali lístek s číslem elektroměru a stavem na viditelném místě.

Číst dál...

Muzeum panenek Bobrová

Číst dál...

Jak ohlásit pálení klestí

Jak ohlásit pálení klestí

 

V jarních  měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů I přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může totiž  zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.

Číst dál...

Oznámení o konání zápisu do MŠ Bobrová

Oznámení o konání zápisu do MŠ

Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 24. dubna 2018 od 15,30 hodin uskuteční v prostorách MŠ informační schůzka k zápisu do MŠ. Účast rodičů, kteří chtějí zapsat dítě do MŠ, je nutná. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018/19 a součástí bude i prohlídka prostorů MŠ.

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od 9ti do 16ti hodin v mateřské škole. 

Číst dál...

Back to Top