Informace pro občany

Ordinace MUDr. Zuzana Kozárová v době vánočních svátků

Ordinace MUDr. Zuzana Kozárová v době vánočních svátků:

 23.12. 13:00 – 16:00

24.12. zavřeno

25.12. zavřeno

26.12.zavřeno

27.12. 12:30-15:00

30.12. 13:00 - 18:00

31.12. a 1.1.zavřeno

Dotace - Kůrovcová kalamita

Kůrovcová kalamita zasáhla téměř celou republiku a mnozí majitelé se tak ocitli z důvodu rapidního poklesu cen dříví ve velice obtížné situaci.
 
Po složitých jednáních s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období. 
Příjem žádostí probíhá od 29. listopadu 2019 do 28. února 2020. O příspěvek mohou žádat vlastníci nestátních lesů, pokud jsou schopni doložit těžbu nebo soustřeďování nebo prodej jehličnatého dříví z nahodilé těžby v IV. čtvrtletí 2017 a v roce 2018 dle pravidel finanční pomoci. Žádost se sestavuje elektronicky v modulu pro žadatele na webové stránce Ministerstva zemědělství, poté je třeba ji vytisknout, nechat potvrdit odborným lesním hospodářem a následně podat na příslušný krajský úřad osobně, písemně nebo datovou zprávou do datové schránky. 

Číst dál...

v průběhu vánočních svátku nebude MUDr. V. Derner ordinovat v ambulanci Bobrová

Vážení rodiče,

v průběhu vánočních svátku nebude MUDr. V. Derner ordinovat v ambulanci Bobrová.

V případě akutního onemocnění ošetříme vaše děti v Bystřici n.P. v ordinačních hodinách: 

      Pondělí 23.12. 2019:   7:00 – 11:30 hod

                                            13:00 – 14:00 hod.

         Pátek 27.12.2019:       7:00 – 10:30 hod    

                             Pondělí 30.12.2019:    7:00 – 11:30 hod                        

                                           13:00 – 14:00 hod

      Úterý 31.12.2019:      7:00 – 10:00 hod.

Číst dál...

Přednáška - Co je domov?

Back to Top