Informace pro občany

Muzeum panenek Bobrová

Číst dál...

Jak ohlásit pálení klestí

Jak ohlásit pálení klestí

 

V jarních  měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů I přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může totiž  zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.

Číst dál...

Oznámení o konání zápisu do MŠ Bobrová

Oznámení o konání zápisu do MŠ

Mateřská škola Bobrová oznamuje, že se dne 24. dubna 2018 od 15,30 hodin uskuteční v prostorách MŠ informační schůzka k zápisu do MŠ. Účast rodičů, kteří chtějí zapsat dítě do MŠ, je nutná. Na schůzce rodiče obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018/19 a součástí bude i prohlídka prostorů MŠ.

Zápis do MŠ proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od 9ti do 16ti hodin v mateřské škole. 

Číst dál...

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová - školní rok 2018/2019

 

Číst dál...

Back to Top