Informace pro občany

Zápis do MŠ Bobrová

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ

Datum: úterý 16. 4. 2019 od 17 hodin

Kde: třída Včelek MŠ

Program:

 • seznámeni s Kritérii pro přijetí dítěte,
 • podklady k žádosti,
 • seznámení s provozem školy,
 • prohlídka školy.  

Zápis do MŠ

Datum: čtvrtek 2. 5. 2019 od 9,00 do 16,30 hodin

Kde: třída Včelek MŠ

K zápisu přijďte společně s dětmi.

  MŠ Bobrová

V sobotu 6.4.2019 bude knihovna uzavřena.

Číst dál...

ProtipovodŇová opatření městyse Bobrová.

Číst dál...

Nekrmbrouka.cz

Lesy ČR spustili nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. Web nekrmbrouka.cz přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa, a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

Prioritou a zákonnou povinností všech vlastníků a správců lesů je zamezení rozvoje kůrovcové kalamity.

Uvedené zásady mohou napomoci ochránit vlastní majetek a majetek sousedících vlastníků, což zákon rovněž ukládá. Jde o doporučení, vycházející z dlouhodobých zkušeností lesníků.

Kalamitní kůrovcové desatero:

 1. Odstraňovat pro kůrovce atraktivní dříví!
 2. Důsledně vyhledávat napadené stromy!
 3. Včasně a účinně asanovat!
 4. Mechanická asanace, chemická asanace!
 5. Asanovat skládky!
 6. Nenechávat napadené dříví bez asanace v lese nebo jeho blízkosti!
 7. Dočišťovat ohniska žíru!
 8. Neplýtvat kapacitami a energií!
 9. Prohlubovat vědomosti a využívat poradenství!
 10. Hledat řešení a komunikovat!

Více na www.nekrmbrouka.cz

Číst dál...

Back to Top