Informace pro občany

Upozornění

Upozorňujeme občany, aby nevstupovali do lesů. Lesní porosty jsou vážně poškozeny v důsledku nedělní vichřice. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu dosud stojících stromů.

Back to Top