Informace pro občany

Vánoční třídění odpadů

Číst dál...

Platba daně z nemovitých věcí

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ


TISKOVÁ ZPRÁVA
Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem

Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.

Číst dál...

Svoz komunálního odpadu v listopadu 2017

Další vývoz popelnic bude až 8.11.2017 a poté už každý týden.

Upozornění

Upozorňujeme občany, aby nevstupovali do lesů. Lesní porosty jsou vážně poškozeny v důsledku nedělní vichřice. Při vstupu do těchto porostů hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádu dosud stojících stromů.

Back to Top