Informace pro občany

MUDr. V. Derner a MUDr. M. Dernerová

MUDr. V. Derner a MUDr. M. Dernerová oznamují, že ve dnech 3.9.-14.9.2018

nebudou ordinovat. D O V O L E N Á

Číst dál...

informace pro vlastníky kůrovcem postižených lesů

Vážení občané, vlastníci kůrovcem postižených lesů. Postupujeme Vám tímto metodickou informaci k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství ve vazbě na likvidaci kůrovců.

Číst dál...

Výdejna léků Bobrová

Výdejna léků Bobrová bude v pátek 24.8.2018 z důvodu dovolené MUDr.Kozárové UZAVŘENA

Výstraha ČHMÚ - Nebezpečí požáru

V důsledku dlouhodobého sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod.

Doporučení: V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Back to Top