Informace pro občany

Bezplatná právní poradna

Frank Bold spouští bezplatnou právní podporu na pomoc lidem, firmám a samosprávám zasaženým dopady koronaviru

  1. 3. 2020: Frank Bold, mezinárodní tým právníků, spouští ve spolupráci s Frank Bold Advokáti bezplatnou online právní podporu pro občany, podnikatele, obce i státní správu, s cílem pomoci zmírnit sekundární dopady pandemie koronaviru v České republice. Virus nemá jen zdravotní dopady, ale i ekonomické a sociální, na které lidé nejsou připraveni. Centrum právní podpory funguje na principu zodpovídání a shromažďování otázek a odpovědí, jak např. postupovat v rámci vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, jaké aspekty v oblasti zdravotního a smluvního práva současná situace přináší či vyjasňuje i právní aspekty postupu státu a jeho opatřeních.

Číst dál...

Harmonogramy uvolnění škol a podnikatelských činností

Informace Městyse Bobrová - REALIZACE OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ÚČINNÉHO OD 20. DUBNA 2020

Městys Bobrová obnoví činnosti od  20. dubna 2020 v plném rozsahu a zároveň nastaví pravidla, aby se v co největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Obnovení činnosti úřadu městyse neznamená, že na úřadě musí být přítomni vždy všichni jejich zaměstnanci.

Prioritou zůstává písemný, elektronický kontakt  (dopis, e-mail, datová schránka, SMS) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Využívejte prosím v co možná největší míře podání vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u dveří úřadu.

Současně se i umožní osobní kontakt klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu

(tj. úřední den   pondělí  a  středa   od  7,00  do   12,00 hodin    a     od 13,00   do    17,00 hodin).

V těchto hodinách se bude dbát na úřadu na zvýšenou hygienu ploch, dveří, zábradlí, psacích potřeb  a td..

Při vstupu na úřad se bude dbát také na dodržování hygienických pravidel (používání ústenek, roušek, respirátorů,  štítů, atd., dále zajištění odstupu všech přítomných osob alespoň 2 m, dezinfekce rukou, atd.).

Z důvodu minimalizace pohybu osob po budově bude i nadále podatelna za hlavními dveřmi úřadu, kde si klient zazvoněním přivolá zaměstnance podatelny, který s ním vyřídí podání žádosti, platbu nebo klienta doprovodí do příslušné kanceláře.

V rámci dodržování pravidel  (a s ohledem na velikost úřadu)  bude vpuštěn do každé kanceláře pouze jeden klient (neplatí pro rodiče s dětmi, doprovod nemohoucího rodinného příslušníka).  Klienti čekající na vyřízení jsou povinni dodržovat rozestupy alespoň 2 m.

 Děkuji za pochopení – Zdeňka Smažilová, starostka

Back to Top