Informace pro občany

Úpravy dětského hřiště v přírodním stylu u Mateřské školy v Bobrové

Městys Bobrová  (zřizovatel  MŠ Bobrová, př.org.)  obdržel  na základě rozhodnutí  ministra  životního prostředí dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování zahrady v přírodním stylu u mateřské školy.

            Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR byla poskytnuta ve výši 496 401 Kč, což je asi 85% z  celkových  nákladů,  podíl městyse činil   celkem  116 518,- Kč,  oproti  plánovaným 87 600,- Kč.                                Celkem se  upravila  plocha téměř   4800 m/2. 

Úpravy zahrady provedla firma Luka paní Lenky Stránské ze Žďáru nad Sázavou dle projektu paní Ireny Dundychové z firmy Green-art Havlíčkův Brod.

Zahrada je rozdělena do 4 tematických částí, blízko vstupu bude hrací plocha s  naučnou stezkou, dále pozorovací část, kde mohou děti pozorovat zvířátka, zejména ptáky, u ptačího pítka a v budkách, dále hudební část, kde bude umístěný venkovní xylofon, zvonkohra a gong.  Další částí je užitková zahrada, kde   budou děti  ochutnat maliny, borůvky a plody muchovníku, nebude chybět ani bylinková spirála a původní odrůdy ovocných stromů.

Viz stránky MŠ  http://skolka.mestysbobrova.cz/fotogalerie/uprava-zahrady

Číst dál...

Mimořádné opatření

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách.

Číst dál...

Koruna Vysočiny

Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch.

Turistická destinace Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností, které se staly zakladateli - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Tišnov a Velké Meziříčí. Území cca 2000 km2 se společnými geografickými rysy a kulturními tradicemi zahrnuje rozsah někdejšího okresu Žďár nad Sázavou a přilehlého území Tišnovska. Dle zájmu sousedních regionů může svoji působnost ještě rozšířit.

Úloha destinační společnosti

 1. Marketing
 • propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek,
 • garance kvality poskytovaných služeb v regionu,
 • zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty.

 1. Koordinace
 • propojování informací a zdrojů,
 • rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových,
 • organizace a tvorba turistické nabídky v regionu.
 1. Podpora
 • certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu,
 • podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu,
 • aktivní prodej produktů cestovního ruchu.

https://www.korunavysociny.cz/destinacni-spolecnost

MUDr. Zuzana Kozárová - informace pro občany COVID-19

Není důvod k panice, ale je potřeba vědět základní informace, jak se v určitých  situacích  zachovat. 

Jednoduchý návod jak se chovat v připadě kontaktu s infekcí.

MUDr. Zuzana Kozárová

Back to Top