Informace pro občany

Ve čtvrtek 9.5.2019 nebude MUDr. Derner ordinovat

Ve čtvrtek 9.5.2019 nebude MUDr. Derner ordinovat

D O V O L E N Á

V případě akutního onemocnění vašich dětí ošetření poskytne MUDr. T. Pecinová v Bystřici n.P. tel.: 566688259

Pálení čarodějnic 30.4.2019 v 19:00

Možnost nahlédnutí do nových katastrálních map

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou oznamuje, že katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální mapu v území Horní  a Dolní Bobrová (v zastavěné části obce intravilánu) bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Úřadu městyse Bobrová  a to ve dnech od 24. 4. 2019 do 9. 5. 2019  s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

 Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve středu 24.4.2019 od 8.00 do 17.00 hod. a v pondělí 29.4.2019 od 8.00 do 16.00 hod.

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:   http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

svoz odpadu 2019

Firma AVE CZ oznamuje občanům, že dne 10.4. 2019 proběhne naposledy svoz odpadu v týdenních intervalech.

Další svoz se uskuteční až za čtrnáct dní a to 24.4.2019 a následně vždy po dvou týdnech.

 

 

Back to Top