Informace pro občany

uzavírka silnice II/388 v obci Zvole a III/36041 Bobrová – Podolí

Oznamujeme občanům,   že  od 6.8.2019 do 31.10.2019 bude úplná uzavírka silnice II/388 v obci Zvole, silniční km cca 25,040 z důvodu rekonstrukce mostu.

Objížďka je vedena od začátku uzavírky po silnici II/388 do zastavěné časti obce Zvole ke křižovatce se silnici II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3852, dále po silnici II/3852 do Blažkova ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Mirošov ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Bobrové ke křižovatce se silnicí II/388.

 

Dále od 2.9.2019 do 19.9.2019 bude uzavřena silnice III/36041 Bobrová – Podolí (staničení 0,00 – 2,258 km). Objízdná trasa vede z Bobrové po silnici II/360 do Radešínské Svratky a dále do Podolí. 

VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Městys Bobrová zatím nepřistoupil na zákaz zalévání, ale žádá občany aby uvážlivě nakládali s vodou. Děkujeme

V souvislosti s horkým a suchým počasím přijměte rady a informace od hasičů, jak nezpůsobit požár:

  • V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
  • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
  • Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.
  • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
  • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
  • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
  • Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
  • Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě, nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
  • Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

 

 

 

Ve čtvrtek 20.6.2019 bude knihovna v Bobrové uzavřena

Back to Top