Informace pro občany

Volby do zastupitelstva Městyse BOBROVÁ

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Městyse Bobrová podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelstva Městyse BOBROVÁ se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Úřadu městyse Bobrová, Bobrová č.138, 592 55 . Bobrová
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci . Bobrová.

Číst dál...

bazar oblečení

Maminky pozor!

V sobotu 22. září 2018 se koná v sokolovně Bobrová bazar oblečení.

Číst dál...

Polní cesty a protierozní meze – k.ú. Dolní Bobrová

Polní cesty a protierozní meze – k.ú. Dolní Bobrová

Investor:                    Česká republika - Státní pozemkový úřad pro Vysočinu

Zhotovitel:                 Firesta – Fišer Brno

Termín dokončení:      30.11.2018

Číst dál...

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová                                                       

Název akce (projektu):Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Poskytovatel dotace:                   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Číst dál...

Back to Top