Potulování psů po obci.

Na základě četných stížností občanů si dovoluji upozornit majitele psů  na zamezení potulování jejich psů po obci. Obecní vyhláška č.1/2008 zakazuje volné pobíhání psů na veřejně přístupných místech. Psi se mohou pohybovat pouze na vodítku, označeni kontrolní známkou a dle potřeby i náhubkem. Psi nesmí znečišťovat veřejné prostranství, chodníky, veřejnou zeleň apod.. Případné znečištění je majitel psa povinen neprodleně odstranit.
Proto  ještě jednou upozorňuji na  povinnost odstraňovat psí exkrementy. Po zimě  a po posečení trávy se ukázalo, že máme  na Horní i na Dolní Bobrové mnoho bolavých míst.
 Bohužel se kritika sveze i na ty zodpovědné, kteří nemají problém s úklidem, těmto děkuji.
 Ostatní se prosím zamyslete  a buďte ohleduplní k  ostatním, kteří mají obavu o své zdraví a zdraví svých dětí a neradi si přináší domů nějaký nechtěný psí dárek.
Pobyt v prostorách parků má přinášet pocit odpočinku a ne pohyb po zaminovaném poli.

Děkuji za pochopení.
Starostka městyse Z. Smažilová.

Back to Top