Preventivní rady pro školáky na začátku školního roku

Bezpečnost dětí je na prvním místě

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny děti, aby byly obezřetné v situacích souvisejících ze začátkem školního roku. Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic znovu vracejí.

Cesta do školy s sebou přináší i některá rizika, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu. S cílem předejít zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou malí účastníci silničního provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků některá základní pravidla.

Pokud svého potomka do školského zařízení dopravujete vozidlem, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména v případech vystupování a nastupování do vozidla. Je vhodné si vybrat takové místo, kde má dítě náležitý rozhled do komunikace a vyvarovat se místům, kdy dítě vystupuje směrem do vozovky. Pokud je to ovšem nezbytné, musíme dohlédnout na dítě, aby bezpečně tuto komunikaci přešlo.

Na začátku školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, a také ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:

  • aby dítě vždy použilo bezpečné místo k přecházení, tam kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce
  • před přecházením vozovky se vždy zastavilo, rozhlédlo na obě strany, raději vícekrát, rychle, ale nikoli zbrkle přešlo komunikaci
  • aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly
  • aby nikdy nevbíhalo na silnici
  • aby si nehrálo v blízkosti komunikace

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat reflexní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách, batůžcích či jiných místech na oděvu. Toto neplatí pouze pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu platí zásada „Vidět a být viděn“.

Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat do vozidla, aniž by znaly osádku, která je chce svézt. Měla by platit zásada, že dítě nebude zbytečně komunikovat s cizími lidmi.

Rodiče by měli vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby jim nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct nebo volat o pomoc.

Back to Top