uzavírka silnice II/388 v obci Zvole a III/36041 Bobrová – Podolí

Oznamujeme občanům,   že  od 6.8.2019 do 31.10.2019 bude úplná uzavírka silnice II/388 v obci Zvole, silniční km cca 25,040 z důvodu rekonstrukce mostu.

Objížďka je vedena od začátku uzavírky po silnici II/388 do zastavěné časti obce Zvole ke křižovatce se silnici II/385, dále po silnici II/385 ke křižovatce se silnicí III/3852, dále po silnici II/3852 do Blažkova ke křižovatce se silnicí III/36042, dále po silnici III/36042 přes Mirošov ke křižovatce se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Bobrové ke křižovatce se silnicí II/388.

 

Dále od 2.9.2019 do 19.9.2019 bude uzavřena silnice III/36041 Bobrová – Podolí (staničení 0,00 – 2,258 km). Objízdná trasa vede z Bobrové po silnici II/360 do Radešínské Svratky a dále do Podolí. 

Back to Top