Závěrečný účet Městyse Bobrová za rok 2018

Vážení spoluobčané, na Úřadě městyse Bobrová je možné vyzvednout si Závěrečný účet Městyse Bobrová za rok 2018. Máte možnost se seznámit s hospodařením v obci, jaké byli příjmy a výdaje a co se v loňském roce v naší obci událo.

Back to Top