Zápis do MŠ Bobrová

Pozvánka na schůzku pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do MŠ

Datum: úterý 16. 4. 2019 od 17 hodin

Kde: třída Včelek MŠ

Program:

  • seznámeni s Kritérii pro přijetí dítěte,
  • podklady k žádosti,
  • seznámení s provozem školy,
  • prohlídka školy.  

Zápis do MŠ

Datum: čtvrtek 2. 5. 2019 od 9,00 do 16,30 hodin

Kde: třída Včelek MŠ

K zápisu přijďte společně s dětmi.

  MŠ Bobrová

Back to Top