Nekrmbrouka.cz

Lesy ČR spustili nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. Web nekrmbrouka.cz přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa, a je jedním z kroků, jak plošně zapojit maximum vlastníků do boje s kůrovcovou kalamitou.

Prioritou a zákonnou povinností všech vlastníků a správců lesů je zamezení rozvoje kůrovcové kalamity.

Uvedené zásady mohou napomoci ochránit vlastní majetek a majetek sousedících vlastníků, což zákon rovněž ukládá. Jde o doporučení, vycházející z dlouhodobých zkušeností lesníků.

Kalamitní kůrovcové desatero:

  1. Odstraňovat pro kůrovce atraktivní dříví!
  2. Důsledně vyhledávat napadené stromy!
  3. Včasně a účinně asanovat!
  4. Mechanická asanace, chemická asanace!
  5. Asanovat skládky!
  6. Nenechávat napadené dříví bez asanace v lese nebo jeho blízkosti!
  7. Dočišťovat ohniska žíru!
  8. Neplýtvat kapacitami a energií!
  9. Prohlubovat vědomosti a využívat poradenství!
  10. Hledat řešení a komunikovat!

Více na www.nekrmbrouka.cz

Back to Top