Informace o konání zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 2/ 2018

Informace o konání zasedání zastupitelstva městyse Bobrová č. 2/ 2018

 

v souladu s ustanovením § 93, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, Vás informuji o konání zasedání zastupitelstva městyse Bobrová

Místo konání:                    zasedací místnost Úřadu městyse Bobrová

Datum a čas konání:          pondělí   –  17. prosince    2018  v  17,00 hodin

Navržený program: 

 • Zahájení
 • Volba komise návrhové a ověřovatelů zápisu
 • Schválení programu (včetně doplněných bodů)
 • Informace z rady
 • Žádost Centra Zdislava
 • Dodatek ke smlouvě - Zdar
 • Žádost Mikroregionu Novoměstsko (dar Nemocnici Nové Město na Moravě)
 • Schválení návrhu rozpočtu městyse na rok 2019
 • Informace provozování vodovodu a kanalizace - vodné, stočné
 • Prodej pozemku - zveřejnění záměru
 • Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka plynu silnice směr Zvole – zveřejnění záměru
 • Změna územního plánu
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72)
 • Nákup osobního automobilu
 • Informace o projektu inženýrských sítí Kalvárie
 • Informace o odpadech
 • Informace o terminálu
 • Informace o opravách sokolovny
 • Diskuze
 • Závěr

                                                         

Zdeňka Smažilová – starostka         

Zveřejněno: 7.12.2018

Back to Top