Polní cesty a protierozní meze – k.ú. Dolní Bobrová

Polní cesty a protierozní meze – k.ú. Dolní Bobrová

Investor:                    Česká republika - Státní pozemkový úřad pro Vysočinu

Zhotovitel:                 Firesta – Fišer Brno

Termín dokončení:      30.11.2018

Polní cesta C15: na části pozemku Městyse Bobrová p.č. KN 2373 a pozemku 2378, délka cesty 1,299km.

Polní cesta C40: na části pozemku Městyse Bobrová p.č. KN 2373, délka cesty 0,142km.

Protierozní mez M1: na pozemku Městyse Bobrová p.č. KN 2077, délka  513,03m.

Protierozní mez M2: na pozemku Městyse Bobrová p.č. KN 2079, délka 497,49m.

 

Stavba je realizována po provedených pozemkových úpravách, které byly zahájeny v k.ú. Horní a Dolní Bobrová v roce 2010. V roce 2011 byly odsouhlaseny hranice pozemkových úprav a vyprojektován a schválen plán společných zařízení. V prosinci 2011 měly být ještě odsouhlaseny nároky jednotlivých vlastníků pozemků, termín byl posunut na začátek ledna 2012. Z důvodu nemožnosti pokračování pozemkových úprav na Horní Bobrové se sbor zástupců rozdělil na dvě části a Dolní Bobrová pokračovala v pozemkových úpravách dále. Pozemkové úpravy na Dolní Bobrové byly ukončeny na konci roku 2013. Začátkem roku 2014 by mělo být nové uspořádání pozemků zapsáno do katastru.  Zápis byl rozhodnutím SPÚ 2 x odložen z důvodu dořešení sporných záležitostí, 24.11. 2014 byl rozhodnutím SPÚ zapsán obnovený katastrální operát – pozemkové úpravy na Dolní Bobrové nabyly právní moci. V této době SPÚ zahájil projekční přípravu na polní cesty a protierozní meze, bohužel dotace se podařilo získat pouze na realizaci cesty C15, C40 a meze M1 a M2.                                                                                                                                                                                         V Horní Bobrové by měly být v roce 2014 dořešeny nárokové listy některých vlastníků z důvodu vyloučení části pozemků okolo řeky z pozemkových úprav. V roce 2016 se podařilo pozemkové úpravy na Horní Bobrové dokončit a v listopadu 2016 nabyly právní moci. Na HB zatím nevíme, zda budou nějaké dotace poskytnuty a na které cesty z plánu společných zařízení.  

Bližší informace podá investor akce.

Back to Top