Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová                                                       

Název akce (projektu):Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Poskytovatel dotace:                   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Identifikační číslo EDS:          117D815006897

Realizace:                                04 – 07 /2018

Investor:                                      Městys Bobrová

Zhotovitel:                                ing. Zdeněk Galuška                                                                   

Celkové náklady:                   757 067,29 Kč    (625 675,45 Kč + DPH)

Dotace z MMR:                         529 947,00

Rekonstrukce tělocvičny (opravy podlahy, sociálního zázemí a světlíku) je dokončena a stavba předána k užívání. Žádost o proplacení akce je podána na MMR ČR.

Back to Top