Kontrola komínů.

V našem městyse bude pan kominík Limberg pro zájemce hromadně provádět každoroční kontrolu a čištění komínů před zimní sezónou. Zájemci o tuto službu nechť se nahlásí na účtárně městyse Bobrová tel. 566 673 910.

Kontrola a čistění komínů proběhne v týdnu od 17. 9. 2018. . Pořadí kontrolovaných objektů si určí pan kominík sám. V případě dotazů kontaktujte pana Limberga na tel: 728 776 823.

Nezapomeňte: Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění zákona č.320/2015 Sb. a novém prováděcím předpisu – vyhlášce č.34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinových cest. Zníž vyplívá, že kontrolu komínů je potřeba provést minimálně jednou ročně odborně způsobilou osobou - kominíkem.

Back to Top