Jak ohlásit pálení klestí

Jak ohlásit pálení klestí

 

V jarních  měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů I přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může totiž  zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o PO, za který hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit podmínky pro tuto činnost, případně ji úplně zakázat.

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší, proto prosíme, nahlašte Vaše pálení biologického odpadu nejlépe přes webové stránky hasičů na operační středisko!

Hlášení pálení elektronicky:

  • Pálení lze nahlásit  elektronickým formulářem, který občané najdou na webových stránkách HZS kraje Vysočina – www.hasici-vysocina.cz. , nebo přímo na https://paleni.izscr.cz/
  • Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.

Hlášení pálení telefonem:

  • Pálení se hlásí na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina telefon 950 270 203.
  • Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.
  • Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112150), které slouží přímé pomoci postiženým.

A nezapomeňte: pálení klestí není to samé jako plošné vypalování travnatých ploch, které je zakázáno.

 

 

www.hasicibobrova.cz.   Pokorný Jan

Back to Top