poplatky za pevný domovní odpad na rok 2018

Poplatky

Úřad městyse Bobrová oznamuje, že se budou vybírat poplatky za pevný domovní odpad na rok 2018

Poplatky můžete zaplatit bankovním převodem na účet č. 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134000xx (číslo popisné).

Příklad: rodina z čísla popisného 320 uvede V.S. 134000320.

Pro placení v hotovosti bude termín od 26. 2. do 2.3. 2018 na pokladně úřadu městyse.

 Výše poplatků: Cena za pevný domovní odpad je 500,- Kč na osobu

Osvobození od poplatků:

1) každé třetí a další dítě žijící ve společné domácnosti do věku 15 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhlo,

2) dítě narozené v tomto kalendářním roce

Úlevy od poplatků:

1) ve výši 150,- Kč osoby nad 80 let věku včetně celého roku, ve kterém tohoto věku dosáhly ( tzn., že zaplatí 350,- Kč)

2) 50% z celkové výše poplatku poplatníkům v čp. 60, 62, a 326 z důvodu špatné svozové dostupnosti.

Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 1. 7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek pro poplatníky, kteří nemají v obci trvalý pobyt a kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jsou povinni uhradit poplatek do 1. 7. příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek za psa:

jeden pes 100,- Kč

za každého dalšího 150,- Kč

Pokud majitel psa jakýmkoliv způsobem přišel o psa, žádáme tuto skutečnost písemně oznámit v kanceláři úřadu městyse.

Poplatky za psa také můžete uhradit bankovním převodem na č. účtu 153 938 876/0300. V.S. uveďte 134100xx (číslo popisné).

Back to Top