Ostatní

Připravujeme

Obsah této stránky se právě připravuje. Děkujeme za pochopení.

E-podatelna

ELEKTRONICKÁ PODATELNA dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Elektronická adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městysi Bobrová.
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městys Bobrová
Bobrová 138
okres Žďár n. Sázavou
kraj Vysočina
592 55

Úřední hodiny podatelny Městyse Bobrová:

Pondělí:
7.00 -16:00
Středa:
7.00 -17:00
polední přestávka:
12.00 -13:00
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Vzor datové zprávy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. DD/MM/RR v HH/MM/SS. Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městyse Bobrová
Identifikátor dokumentu: číslo jednací ÚM Bobrová xxx/RRRR
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance (-zaručení elektronický podpis oprávněného zaměstnance)

Formy podání na elektronickou podatelnu:

Ke zprávě mohou být připojené soubory typu: *.txt;*.htm;*.html;*.doc;*.rtf;*.pdf
Technické nosiče pro příjem:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5 " disketách zformátovaných systémem souboru FAT nebo NTFS nebo CD nosičích.

Legislativní rámec E-podatelny:

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • vyhláška ÚOOÚ č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v §6 a §17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (standard ÚVIS č.016/01.01, datum vyhlášení standardu - 25. 6. 2002)

Czechpoint

Od 1.ledna  2008 je na Úřadu městyse Bobrová  spuštěn provoz CZECH POINT

Pracoviště Czech Point - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

 • Rejstřík trestů
 • Registr živnostenského podnikání
 • Obchodní rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Informační systém odpadového hospodářství
 • Informační systém o veřejných zakázkách
 • Výpis z registru řidičů

 

Postup vydávání ověřeného výstupu

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlédnutí do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a tazatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.
Pro získání ověřených výpisů z veřejných evidencí, tj. z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí je žadatel povinen pouze sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis z katastru nemovitosti.
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnického, nebo katastrální území a číslo parcely nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné.
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.
Je nutno doložit: k vydání výpisu z katastru nemovitostí žadatel dokládá Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Výpis z Obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: Identifikační číslo organizace
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.
Je nutné doložit: IČ subjektu kterého se výpis týká

Výpis ze Živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IC (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://rzu.cz
Registr ekonomických subjektů: http://www.info.mfcr.cz.ares/ares.html
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou stránku výpisu 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč.
Je nutné doložit: IČ podnikatele / fyzické osoby

Rejstřík trestů

Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů.
Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo)
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se žádost týká. K vyřízení je nutné předložit platný Občanský průkaz.
Kolik to bude stát: Správní poplatek 50,- Kč je splatný hotově na pracovišti Czech Point.
Je nutno doložit: pro získání ověřeného výpisu z neveřejných evidencí je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Cizincům je možné vydat ověřený výpis z RT pouze tehdy, mají-li povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Žádost o výpis z RT podávaná v zastoupení, musí být doložena také úředně ověřeným pověřením k tomuto úkonu a totožností zastupující osoby.

Back to Top