Dětská soutěž 2018

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko -  jako pořadatelé – připravují za podpory Československého ústavu zahraničního dětskou výtvarnou soutěž i pro letošní rok. Jde o jubilejní, tedy 10. ročník dětské umělecké soutěže. Dětská soutěž si za devět ročníků svého konání vydobyla pevné místo mezi akcemi, které se na Bystřicku pořádají a věříme, že to potrvá i nadále. Abychom zdůraznili význam jubilejního ročníku i význam roku 2018 pro naši státnost, organizujeme dětskou soutěž jako mezinárodní a jsme přesvědčeni, že to u Vás najde dobrou odezvu.

Téma soutěže „Můj domov“, které jsme pro letošní soutěž zvolili, skýtá, podle našeho mínění, jak pedagogům, tak mladým autorům dostatek prostoru společně se zamyslet nad aktuálním námětem a ukázat svůj tvůrčí potenciál.

Za dobu trvání soutěže vznikla na našich školách řada vynikajících výtvarných prací a v posledních letech se začíná rozvíjet i projev literární. V desátém ročníku, pokud bude odezva i zahraničních škol a institucí na naše pozvání, budeme mít možnost nejen se těšit ze soutěžních prací, ale i porovnat práce našich a zahraničních dětí. A školy i obce budou mít možnost navázat přátelství a spolupráci, případně utužit spolupráci dosavadní. Počítáme s tím, že Vám práce představíme již na podzim na souborné výstavě v bystřickém muzeu.

Back to Top